Warsztaty

Drodzy seniorzy, macie do wyboru aż osiem ciekawych warsztatów i dodatkowo super szkolenie z cudownymi prowadzącymi.

Proponowane warsztaty odbywać się będą równolegle w dwóch 3 miesięcznych cyklach
składających się z 6-ciu 2,5h spotkań.

I cykl ( maj-lipiec )
II cykl ( wrzesień-listopad )

ZAPRASZAMY :)

Szkolenie dla seniorów
„Dlaczego warto być seniorem - wolontariuszem?”

Prowadząca: Magdalena Korczyk-Waszak

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy z zakresu wolontariatu i roli, jaką odgrywa wolontariat w życiu seniora. Szkolenie będzie okazją do zdobycia wiedzy na temat wolontariatu w środowisku senioralnym, rodzajom świadczeń wolontarystycznych, poszerzenia perspektywy postrzegania wolontariatu i własnej motywacji oraz analizy osobistych zasobów (umiejętności, intelekt), które można rozwijać
poprzez wolontariat.


I CYKL
23.05 - godz. 10.00 - 13.00
27.06 - godz. 10.00 - 13.00
25.07 - godz. 10.00 - 13.00

Miejsce:
Stowarzyszenie Pomost
ul. Próchnika 7 p. I, Łódź

13.06 - godz. 10.00 - 13.00

Miejsce:
Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, Ozorków


II CYKL
04.10 - godz. 10.00 - 13.00
24.10 - godz. 10.00 - 13.00
14.11 - godz. 10.00 - 13.00

Miejsce:
Stowarzyszenie Pomost
ul. Próchnika 7 p. I, Łódź

xx.10 - godz. 10.00 - 13.00

Miejsce:
Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b, Ozorków

Warsztaty wokalne "Emisja głosu - czyli z czym to się je"

Prowadząca: Magdalena Gwozdowska

Zajęcia mają na celu poznanie aparatu mowy i usprawnienie go poprzez ćwiczenia dykcji, pracę z oddechem oraz wykorzystanie walorów głosowych w prezentowanych utworach muzycznych, zarówno przy pomocy żywego akompaniamentu, a także podkładów muzycznych.


I CYKL
11.05 - godz. 17.30 - 20.00
18.05 - godz. 17.30 - 20.00
25.05 - godz. 17.30 - 20.00
30.05 - godz. 18.00 - 20.30
13.06 - godz. 18.00 - 20.30
21.06 - godz. 18.00 - 20.30
22.06 - godz. 18.00 - 20.30
27.06 - godz. 18.00 - 20.30

II CYKL
21.09 - godz. 18.00 - 20.30
28.09 - godz. 18.00 - 20.30
05.10 - godz. 18.00 - 20.30
12.10 - godz. 18.00 - 20.30
19.10 - godz. 18.00 - 20.30
09.11 - godz. 17.00 - 19.30
16.11 - godz. 17.30 - 20.00
26.11 - godz. 19.00 - 21.30


Miejsce:
Klub Dąbrowa
ul. Dąbrowskiego 93, Łódź

Warsztaty fotograficzne "Wszyscy jesteśmy fotografami"

Prowadzący: Łukasz Zimnoch-Bednarek

Celem zajęć jest praktyczna nauka fotografowania, aby zdobyta wiedza została umiejętnie wykorzystana
w życiu codziennym oraz podczas akcji wolontarystycznych. Odnosząc się do starych zdjęć
i wspomnień oraz sytuacji z teraźniejszości, podczas zajęć zostaną poruszone zagadnienia
m.in. z przygotowania i obsługi aparatu, sposobu kadrowania, pracy z modelem, głębi ostrości,
wielokrotnej ekspozycji i wielu innych. Na zajęciach uczestnicy będą pracować głównie
na lustrzankach cyfrowych, poznają również technikę fotografii natychmiastowej.


I CYKL
08.05 - godz. 11.00 - 13.30
22.05 - godz. 11.00 - 13.30
05.06 - godz. 11.00 - 13.30
19.06 - godz. 11.00 - 13.30
17.07 - godz. 11.00 - 13.30
24.07 - godz. 11.00 - 13.30


Miejsce:
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
ul. Zachodnia 54/56, Łódź
(AOIA foyer)


II CYKL
17.09 - godz. 10.00 - 12.30
24.09 - godz. 10.00 - 12.30
01.10 - godz. 10.00 - 12.30
08.10 - godz. 10.00 - 12.30
15.10 - godz. 10.00 - 12.30
22.10 - godz. 10.00 - 12.30


Miejsce:
Stowarzyszenie Topografie
ul. Piotrkowska 56 lok. 4U, Łódź

Warsztaty dziennikarskie "Od seniora do redaktora"

Prowadząca: Emilia Szywała

Zadaniem zajęć jest wprowadzenie uczestników w tajniki dziennikarstwa prasowego i internetowego.
Oprócz zapoznania się z twardymi narzędziami, związanymi z konstrukcją tekstu, seniorzy będą
mieli okazję zastanowić się nad własnymi emocjami oraz doświadczeniami bohaterów tekstów.


I CYKL
08.05 - godz. 11.00 - 13.30
22.05 - godz. 11.00 - 13.30
05.06 - godz. 11.00 - 13.30
19.06 - godz. 11.00 - 13.30
03.07 - godz. 11.00 - 13.30

Miejsce:
Stowarzyszenie Topografie
ul. Piotrkowska 56 lok. 4U, Łódź

10.07 - godz. 17.30 - 20.30

Miejsce:
Miasto Ł - redakcja
ul. Piotrkowska 56 lok. 56, Łódź


II CYKL
25.09 - godz. 11.00 - 13.30
09.10 - godz. 11.00 - 13.30
23.10 - godz. 11.00 - 13.30
06.11 - godz. 11.00 - 13.30
20.11 - godz. 11.00 - 13.30

Miejsce:
Stowarzyszenie Topografie
ul. Piotrkowska 56 lok. 4U, Łódź

27.11 - godz. 17.30 - 20.00

Miejsce:
Miasto Ł - redakcja
ul. Piotrkowska 56 lok. 56, Łódź

Warsztaty muzykoprofilaktyczne “Świat dźwięków”

Prowadząca: Justyna Stopnicka

Ich celem jest dostarczanie bodźców rytmicznych do korelacji z ćwiczeniami ruchowymi dla seniorów.
Warsztaty będą nakierowane na słuchanie, odczuwanie, przeżywanie utworów muzycznych. Muzyka działać będzie także na sferę emocjonalną poprzez właściwości aktywizujące,
relaksujące, rozładowujące stres.


I CYKL
07.05 - godz. 10.00 - 12.30
14.05 - godz. 10.00 - 12.30
21.05 - godz. 10.00 - 12.30
28.05 - godz. 10.00 - 12.30
04.06 - godz. 10.00 - 12.30
11.06 - godz. 10.00 - 12.30

II CYKL
17.09 - godz. 10.00 - 12.30
24.09 - godz. 10.00 - 12.30
01.10 - godz. 10.00 - 12.30
08.10 - godz. 10.00 - 12.30
15.10 - godz. 10.00 - 12.30
22.10 - godz. 10.00 - 12.30


Miejsce:
Szkoła Tańca Family Dance
ul. Więckowskiego 16, Łódź

Warsztaty żonglerskie z elementami pedagogiki cyrku
“Podróż w świat marzeń”

Prowadzący: Igor Chipovsky

Ich celem jest rozrywka i aktywność, połączona z pracą i manipulacją rekwizytami.
Szczególnym walorem zajęć będzie praca z ciałem. Warsztaty rozwijają
wyobraźnię, rozwijają sprawność oraz stymulują półkule mózgowe.


I CYKL
11.05 - godz. 10.00 - 12.30
18.05 - godz. 10.00 - 12.30
01.06 - godz. 10.00 - 12.30
08.06 - godz. 10.00 - 12.30
15.06 - godz. 10.00 - 12.30
22.06 - godz. 17.00 - 19.30

II CYKL
21.09 - godz. 10.00 - 12.30
28.09 - godz. 10.00 - 12.30
05.10 - godz. 10.00 - 12.30
12.10 - godz. 10.00 - 12.30
19.10 - godz. 10.00 - 12.30
26.10 - godz. 10.00 - 12.30


Miejsce:
Szkoła Tańca Family Dance
ul. Więckowskiego 16, Łódź

Warsztaty taneczne "Kultura tańca hip-hop"

Prowadzący: Seweryn Obałka

Zajęcia poświęcone ukazaniu oraz zrozumieniu kultury, jaką jest hiphop poprzez zagadnienia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. Nauczą się pracy w parach i grupach oraz poznają
podstawowe kroki tańca ulicznego.


I CYKL
10.05 - godz. 11.00 - 13.30
17.05 - godz. 11.00 - 13.30
24.05 - godz. 11.00 - 13.30
07.06 - godz. 11.00 - 13.30
14.06 - godz. 11.00 - 13.30
21.06 - godz. 11.00 - 13.30

II CYKL
18.09 - godz. 11.00 - 13.30
25.09 - godz. 11.00 - 13.30
02.10 - godz. 11.00 - 13.30
09.10 - godz. 11.00 - 13.30
16.10 - godz. 11.00 - 13.30
23.10 - godz. 11.00 - 13.30


Miejsce:
Szkoła Tańca Family Dance
ul. Więckowskiego 16, Łódź

Warsztaty ekologiczne “ZdrówEko!”

Prowadząca: Agnieszka Kania

Zajęcia promujące prozdrowotny tryb życia, bazujące na wiedzy kosmetycznej i kulinarnej. Podczas zajęć seniorzy dowiedzą się, w jaki sposób w domowych warunkach zrobić własne mazidło,
które składa się tylko z naturalnych składników, w odróżnieniu od większości kremów
dostępnych w sklepach. Uczestn. przygotują własną broszurkę z recepturami.


I CYKL
12.05 - godz. 11.00 - 13.30
26.05 - godz. 11.00 - 13.30
16.06 - godz. 11.00 - 13.30
20.06 - godz. 17.00 - 19.30
07.07 - godz. 11.00 - 13.30
14.07 - godz. 11.00 - 13.30


II CYKL
20.09 - godz. 16.30 - 19.00
04.10 - godz. 16.30 - 19.00
11.10 - godz. 16.30 - 19.00
18.10 - godz. 16.30 - 19.00
25.10 - godz. 16.30 - 19.00
15.11 - godz. 16.30 - 19.00


Miejsce:
Stowarzyszenie Pomost
ul. Próchnika 7 p. I, Łódź

Warsztaty motywacyjne laboratorium
“Akademia Ozolatarni”

Prowadząca: Teresa Kuchta

Pakiet 6 spotkań warsztatowych w II cyklach, odbywających się dla aktywnych seniorów w Ozorkowie pod hasłem “Moje pasje na emeryturze”. “Akademia Ozolatarni” będzie stanowiła
uproszczony rodzaj filii AWS.


I CYKL
14.05 - godz. 10.00 - 12.30
22.05 - godz. 10.00 - 12.30
05.06 - godz. 10.00 - 12.30
22.06 - godz. 15.00 - 17.30
26.06 - godz. 10.00 - 12.30
03.07 - godz. 10.00 - 12.30

II CYKL
18.09 - godz. 10.00 - 12.30
25.09 - godz. 10.00 - 12.30
09.10 - godz. 10.00 - 12.30
23.10 - godz. 10.00 - 12.30
06.11 - godz. 10.00 - 12.30
20.11 - godz. 10.00 - 12.30


Miejsce:
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie
ul. Mielczarskiego 17, Ozorków