O projekcie

Projekt „Akademia Wolontariatu III – Jak w rodzinie” realizowany jest przez Regionalne Centrum Wolontariatu Centerko. Celem projektu jest aktywizacja seniorów poprzez wolontariat oraz różne aktywne formy spędzania czasu wolnego. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych w terminie marzec - grudzień 2018 r.

W ramach projektu zaplanowane zostały dwie edycje bezpłatnych warsztatów artystycznych: wokalnych, fotograficznych, dziennikarskich, muzykoprofilaktycznych, żonglerskich, tanecznych, ekologicznych
w Łodzi i Ozorkowie. Odbędą się również spotkania i szkolenia przygotowujące seniorów do planowania
i realizowania własnych projektów wolontarystycznych (indywidualne ścieżki rozwoju) oraz liczne akcje
i happeningi społeczne. Warsztaty będą odbywały się w terminach:

maj – lipiec 2018 (I edycja)
wrzesień – listopad (II edycja)

Do udziału w projekcie zapraszamy:

- seniorów (osoby 60+) chcących podzielić się swoim czasem, talentami i wiedzą
lub zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć swoje zainteresowania;

- młodzież (osoby w wieku 13-30 lat) zainteresowaną udziałem w projekcie
i wspieraniem działań seniorów (integracja międzypokoleniowa);

- wolontariuszy, którzy będą urozmaicać program Akademii o własne pomysły
oraz pomagać w organizacji warsztatów.

Zgłoszenia do projektu można dokonać za pośrednictwem załączonego formularza aplikacyjnego, bądź bezpośrednio u koordynatora seniorów lub koordynatora wolontariatu, odpowiednio:

p. Małgorzaty Trojanowskiej, e-mail: gosia@centerko.org
p. Aleksandry Łuczak, e-mail: ola@centerko.org

tel.: 42 307-03-72, 513-102-508.

Ilość miejsc ograniczona!