Program


W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma indywidualne wsparcie rozwojowe,
opracowane we współpracy z zespołem specjalistów ds. wolontariatu,
przebiegającą w oparciu o „5 ścieżek rozwoju”:

  • informacyjną – obejmuje grupowe i/lub indywidualne spotkanie organizacyjne, podczas którego przedstawione zostaną założenia projektu (cel, przebieg, rezultaty) oraz konsultacje i porady koordynatorów wolontariatu, dostępnych w biurze dwa razy w tygodniu

  • inspirująco-integracyjną – raz w miesiącu każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość udziału w inspirujących spotkaniach kawiarenkowych, podczas których przedstawione zostaną planowane inicjatywy i warsztaty z możliwością poznania innych uczestników Akademii. Ponadto, na każdą „kawiarenkę” zaproszony zostanie wyjątkowy gość, który dzieląc się swoimi pasjami, będzie zachęcał do aktywności i wolontariatu

  • edukacyjną – zawiera warsztaty tematyczne o charakterze artystycznym z zakresu teatru, kosmetyki, tańca, fotografii, literatury i wokalu. Warsztaty będą się odbywać w dwóch cyklach: I cykl (maj –lipiec), II cykl (wrzesień- listopad). Każda edycja zajęć będzie się składała z 8-miu dwugodzinnych spotkań, zakończonych przygotowaniem przez uczestników autorskiego projektu wolontarystycznego

  • praktyczną – to warsztaty z planowania i realizacji projektów wolontarystycznych oraz przygotowanie własnego projektu i realizacja działań na rzecz innych

  • ewaluacyjną - obejmuje upowszechnianie rezultatów projektu, promocję zrealizowanych działań oraz udział w imprezach integracyjnych.

Harmonogram zajęć znajduje się w zakładce warsztaty.