Aktualności

23 maja 2018 / godz. 10:00

Szkolenie „Dlaczego warto być seniorem - wolontariuszem?”.

Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy z zakresu wolontariatu i roli, jaką odgrywa wolontariat w życiu seniora. Szkolenie będzie okazją do zdobycia wiedzy na temat wolontariatu w środowisku senioralnym. Podczas warsztatu będzie można poszerzyć perspektywę postrzegania wolontariatu i własnej motywacji oraz analizy osobistych zasobów, które można rozwijać poprzez działania społeczne.

Zapisy: 42 3070372, 513102508

Szkolenie odbędzie się w Stowarzyszeniu Pomost, ul. Próchnika 7.
(wejście od ulicy, I piętro).

25 kwietnia 2018 / godz. 16:00

Wstępne spotkanie dotyczące projektu odbędzie się w Stowarzyszeniu Pomost, ul. Próchnika 7.
(wejście od ulicy, I piętro).